Risicobeheersing

 

2improve4U organisatieverbetering biedt haar deskundigheid op het gebied van risicobeheersing ook aan in de vorm van het analyseren van de bedrijfs- en marktsituatie en het adviseren van haar opdrachtgevers.

 

In control

Afzetmarkten veranderen, budgetten krimpen en de concurrentiedruk stijgt. De dynamiek van de marktwerking en de economische wetten dwingen organisaties om kosteneffectiever te produceren of efficiëntere diensten te leveren en faalkosten terug te dringen. De belangen worden groter en de risico’s nemen daardoor toe. Dat vergt een adequate risicobeheersing met als doel om ‘ín control’ te zijn van de organisatie, afdeling of een project.

 

Toegevoegde waarde

Risicobeheersing is een actueel onderwerp. Iedere zichzelf respecterende organisatie is op de een of andere manier bezig met het in de greep krijgen van risico’s. Maar om te komen tot effectieve en duurzame risicobeheersing betekent nogal wat voor een organisatie. Door een slechte voorbereiding, verkeerde aanpak en zonder vaste structuur sneuvelen veel mooie initiatieven. Want risicobeheersing staat niet op zichzelf, het draait uiteindelijk om de toegevoegde waarde van de hele keten.

 

 

"Je loopt alleen risico met dingen waar je afhankelijk van bent."

 


 

Masterclass Effectieve Risicobeheersing

 

2improve4U heeft een Masterclass Effectieve Risicobeheersing ontwikkeld om directie en verantwoordelijke medewerkers in de organisatie 'in control' te laten zijn door een goede theoretische basis en structuur te geven om effectief en duurzaam om te gaan met financiële- en niet-financiële risico’s.

In de Masterclass leert men in één dag risico’s te herkennen, te analyseren, te beheersen om er vervolgens de volgende dag actief mee aan de slag in de eigen organisatie.

Lees meer >

RISkatch risicomanagement software

 

2improve4U heeft voor haar klanten een speciaal risico analyse & beheersingsprogramma ontwikkeld, genaamd RISkatch. Met de RISkatch software kan iedereen in de organisatie snel en eenvoudig bedrijfsrisico's analyseren en beheersen.

Lees meer >

 

2improve4U®

o r g a n i s a t i e v e r b e t e r i n g

 

duurzaam verbeteren is onze passie