GRIP OP RISICO'S

 

RISkatch® is een gemakkelijk en snel te gebruiken web based risicobeheersingstool waarmee u op een eenvoudige manier project- en contractrisico’s kunt identificeren, analyseren en beheersen. Daarmee worden faalkosten gereduceerd en schades beperkt. Het is ontwikkeld om een organisatie ‘in control’ te laten zijn door structuur te geven aan risicobeheersing om zodoende effectief om te gaan met zowel financiële- als niet-financiële risico’s en het proces duurzaam te borgen in de organisatie.

In control

De dynamiek van de markt en strengere wet- en regelgeving dwingt organisaties om effectiever te produceren, efficiëntere diensten te leveren, de kwaliteit te verhogen, faalkosten te reduceren, schades te beperken en compliant te zijn. De belangen worden groter en de risico’s nemen daardoor toe. Dat vergt een adequate risicobeheersing met als doel om voortdurend ‘ín control’ te zijn.

Duurzame risicobeheersing

Uw organisatie is vast al bezig met het in de greep krijgen van risico’s. Maar een effectieve en vooral ook duurzame risicobeheersing vergt nog al wat van een organisatie. Door een slechte voorbereiding, verkeerde aanpak of zonder goede borging in een vaste structuur sneuvelen vaak veel goedbedoelde initiatieven.

    Risk Software

 

    “Get balanced!”

Gemakkelijk en snel te gebruiken

Met RISkatch kunt u via het web gemakkelijk en snel de elementaire stappen zetten die nodig zijn voor een duurzame integrale risicobeheersing in uw organisatie, om faalkosten te reduceren, schades te beperken en ‘in control’ te zijn. Daarnaast zorgt het werken met RISkatch dat u meer bewust wordt van risico’s, meer inzicht krijgt in de gevolgen van risico’s, hoe deze te verkleinen en hoe hierop te anticiperen bij strategische besluitvorming en beleidsontwikkeling. Uw organisatie komt hierdoor beter in balans.

  • Quick Scan en uitgebreide analyse
  • Overzichtelijk dashboard en eenvoudig rapporteren
  • Conform standaard ISO 31000 procedures
  • Web based, geen investering en direct aan de slag! 

Voor wie?

RISkatch is bedoeld voor iedereen die grip wil krijgen op project- en contractrisico's en structureel het proces van faalkostenreductie en schadebeperking wil beheersen en duurzaam borgen. Tot de gebruikersgroep rekenen wij:

Ondernemers, directies, bedrijfsleiders, controllers, riskmanagers, kwaliteitsmanagers, projectmanagers, projectleiders en anderen die vakmatig met de beoordeling van risico’s en risicobeheersing te maken hebben, zoals raden van commissarissen, toezichthouders en medezeggenschapsorganen.

Geinteresseerd?

Geïnteresseerd in de voordelen van RISkatch voor u? U hoeft niet gelijk te investeren, laat u eerst overtuigen door onze software.

Wij bieden een gratis demo aan! Zonder verplichtingen.

De eerste maand kunt u gratis gebruik maken van RISkatch. Wilt u daarna verder met onze software dan kunt u zonder opnieuw te hoeven beginnen doorgaan. Vraag hier meer informatie aan of ga direct naar de website van RISkatch.

 

De tarieven om RISkatch risicomanagement software te kunnen gebruiken zijn erg aantrekkelijk. Voor slechts € 98--* per maand kunt u al aan de slag met het beheersen van uw organisatierisico’s. * Exclusief BTW. Wijzigingen voorbehouden.

 

Ontdek de voordelen

 

Quick scan en uitgebreide analyse

Afhankelijk van de gewenste intensiteit van de risico-inventarisatie kunt u kiezen voor een Quickscan of gelijk een uitgebreidere analyse. De Quickscan geeft het voordeel dat u snel een beeld krijgt van het risicoprofiel van een project of contract. Naderhand kan de Quickscan altijd gemakkelijk uitgebreid worden als het risicoprofiel daar aanleiding toe geeft.

 

Overzichtelijk dashboard en eenvoudig rapporteren

Om goed overzicht te houden op alle lopende risicobeheersingsprocedures in uw organisatie kunt u deze met de Risicomonitor en het Trajectendashboard voortdurend blijven volgen.

Met RISkatch kunt u daatnaast ook eenvoudig rapporteren over de risicobehandeling en deze vervolgens ook goed documenteren. Daardoor bent u compliant met o.a. ISO 9001 en diverse accreditatienormen.

Met de analyse- en evalutiemodules wordt automatisch een Risico-actielijst gegenereerd. De complete risicobehandeling wordt vervolgens weergegeven in een Risicoregister. Dit is een overzicht van alle risico’s en de actuele status van de behandeling ervan. Hiervan kunnen op ieder moment overzichtelijke rapportages gegenereeerd worden waarmee u de dialoog over risico’s in een traject verder kunt voeren en deze toe kunt voegen aan het project- of contractdossier.

 

Conform standaard ISO 31000 procedures

RISkatch is gebaseerd op systeemmodules conform standaard ISO 31000 procedures. ISO 31000 is het nieuwe referentiekader voor risicomanagement. Het gaat om twee generieke normen met termen en definities en richtlijnen voor de implementatie van risicomanagement; NEN-ISO31000 Risicomanagement en een richtlijn voor methoden voor risicobeoordeling.

Deze normenserie dient twee doelen. Ten eerste biedt het een algemeen kader voor organisaties die risicomanagement in de meest brede zin in de praktijk willen brengen. Ten tweede dient het als paraplu voor allerlei sector- en onderwerp-specifieke ISO-normen op het gebied van risicomanagement.

 

Financiele- en ook niet-financiele risico's

Risico's worden meestal vanuit een financieel perspectief benaderd. Daarmee blijven echter veel andere relevante risico's buiten het zichtveld. Toch zijn vaak juist de gevolgen van deze risico's op langere termijn veel schadelijker voor een organisatie. Met RISkatch worden ook deze niet-financiele risico's in kaart gebracht. Daarnaast bent u ook verzekerd van real time-updates van context risico’s. Deze macro-economische- en sector risico-algorithmen worden automatisch toegevoegd en up to date gehouden.

 

Compatible met alle apparatuur

RISkatch is compatible met alle appararuur. U kunt de tool gebruiken op een PC, laptop, tablet en smartphone. Overal waar u bent kunt u dus beschikken over de functionaliteiten van RISkatch.

 

Web based, geen investering en direct aan de slag!

RISkatch is ontwikkeld als een web based tool. Om hiervan gebruik te kunnen maken zijn dus geen investeringkosten in software noodzakelijk. Ook zijn er geen aanpassingen nodig in uw eigen ict-infrastructuur. Het enige dat u nodig heeft is een internetverbinding. Met RISkatch bent u daarmee dus verzekerd van lage gebruikskosten.

U kunt zich eenvoudig online abonneren op een van de gebruikersversies en u kunt al direct met RISkatch aan de slag!

 

 

Copyright © 2020 RISkatch. All rights reserved.

RISkatch I Registered trademark ® 2011.