Masterclass Effectieve Risicobeheersing

Effectief en duurzaam omgaan met organisatie- en projectrisico's

door bewustwording en direct toepasbare kennis.

 

"Leer binnen een dag risico’s te herkennen, te analyseren, te beheersen

en ga er de volgende dag actief mee aan de slag in uw eigen organisatie."

 

Voor financiële- en niet-financiële risico’s.

In control

De dynamiek van de markt en strengere wet- en regelgeving dwingt organisaties om effectiever te produceren, efficiëntere diensten te leveren, de kwaliteit te verhogen, faalkosten te reduceren, schades te beperken en compliant te zijn. De belangen worden groter en de risico’s nemen daardoor toe. Dat vergt een adequate risicobeheersing met als doel om voortdurend ‘ín control’ te zijn.

Toegevoegde waarde

Uw organisatie is vast al bezig met het in de greep krijgen van risico’s. Maar een effectieve en vooral ook duurzame risicobeheersing vergt nog al wat van een organisatie. Door een slechte voorbereiding, verkeerde aanpak of zonder goede borging in een vaste structuur sneuvelen vaak veel goedbedoelde initiatieven. Want risicobeheersing staat niet op zichzelf, het draait uiteindelijk om de toegevoegde waarde van de hele keten.

Masterclass

Wij hebben een Masterclass Effectieve Risicobeheersing ontwikkeld om directie en verantwoordelijke medewerkers in de organisatie 'in control' te laten zijn door een goede theoretische basis en structuur te geven om effectief en duurzaam om te gaan met financiële- en niet financiële risico's.

In deze Masterclass leert men binnen een dag risico's te herkennen, te analyseren en te beheersen om er vervolgens de volgende dag actief mee aan de slag te gaan in de eigen organisatie.

Het programma bestaat uit een cluster van twee dagdelen. Deze worden overdag of op avonden gegeven. Een stimulerend leerklimaat is daarbij van belang. Daarom wordt er gewerkt met een beperkt aantal deelnemers, waardoor het leren van elkaar zoveel mogelijk wordt aangemoedigd.

Doelstelling

Het primaire doel is het verspreiden van kennis om financiële- en niet-financiiële risico’s in de organisatie te herkennen en te beheersen. Het is bedoeld om bewust te worden van risico’s, meer inzicht te geven in de gevolgen van risico’s en om oplossingen aan te dragen, zodat hierop adequaat kan worden gereageerd en worden geanticipeerd bij strategische besluitvorming en beleidsontwikkeling.

Daarnaast is de doelstelling van de Masterclass inzicht te geven in de elementaire stappen die gezet moeten worden om te komen tot duurzame integrale risicobeheersing in de eigen organisatie om faalkosten terug te dringen en 'in control' te zijn. Verder wordt beoogd om de deelnemers tot verdere persoonlijke en professionele ontwikkeling te laten komen.

Voor wie

De Masterclass Effectieve Risicobeheersing is bedoeld voor iedereen die kennis wil nemen van de mogelijkheden om risicobeheersing effectief en duurzaam toe te passen in de eigen organisatie. De onderwerpen die worden besproken veronderstellen een algemene kennis op het gebied van bedrijfsvoering. Tot de doelgroep rekenen wij: MKB-ondernemers, directeuren, bedrijfsleiders, controllers, afdelingmanagers, kwaliteitsmanagers, HRM-managers, projectleiders en zij die vakmatig met de beoordeling van risico’s en risicobeheersing te maken hebben, zoals raden van commissarissen, toezichthouders en medezeggenschapsorganen.

Inhoud module 1

 

Risicobewustwording

Beschrijven risicodomein, interne- en externe situatie. Hoe gaan we om met risico's? Bepalen risicodoelstellingen. Wie zijn erbij betrokken? Hoe hierover communiceren?

 

Risicobeheersing

- het theoretisch kader

- financiële- en niet-financiële risico's

Wat zijn de risico's? Identificatie van potentiële risico's. Hoe groot zijn de risico's? Evaluatie van de geïdentificeerde risico's. Besluitvorming over de gediagnosticeerde risico's: vermijden, beïnvloeden of accepteren?

Wijzigingen voorbehouden.

Inhoud module 2

 

Risicobeheersing

- de methodieken

Het opstellen en uitvoeren van een risicobehandelingsplan. Hoe verklein je risico's? Welke maatregelen worden gekozen? Wie is er verantwoordelijk voor uitvoering?

 

Risicobeheersing duurzaam invoeren

Hoe bewaak je de voortgang? Hoe dit communiceren? Signaleren van veranderingen in de context en de processen? Hoe dit communiceren? Hoe houdt u overzicht over alle lopende trajecten? Hoe dit communiceren?

Wijzigingen voorbehouden.

Data, tijden en locaties

 

Module 1

Maandag 8 maart 2021 van 18.00 tot 21.30 uur in Utrecht

Donderdag 25 maart 2021 van 08.30 tot 12.00 uur in Groningen

 

Maandag 12 april 2021 van 18.00 tot 21.30 uur in Groningen

Donderdag 29 april 2021 van 08.30 tot 12.00 uur in Utrecht

Wijzigingen voorbehouden. 

 

 

 

 

Module 2

Maandag 15 maart 2021 van 18.00 tot 21.30 uur in Utrecht

Donderdag 25 maart 2021 van 13.00 tot 16.30 uur in Groningen

 

Maandag 19 april 2021 van 18.00 tot 21.30 uur in Groningen

Donderdag 29 april 2021 van 13.00 tot 16.30 uur in Utrecht

Wijzigingen voorbehouden. 

 

Voor deelnemers aan de ochtend en middag sessies wordt er een lunch geserveerd tussen 12.00 en 13.00 uur. Aan het eind van de middag en avond sessies wordt er afgesloten met een drankje.

Wijzigingen voorbehouden. 

Aanvullende informatie

 

Locaties

De Masterclass wordt gegeven op nog nader te bepalen locaties in de omgeving van respectievelijk Utrecht of Groningen.

Wijzigingen voorbehouden.

 

Certificaat

Na het volgen van de Masterclass ontvangt iedere deelnemer een certificaat van deelname.

 

Investering

De investering voor deelname aan de Masterclass Effectieve Risicobeheersing 2021 bedraagt per dagdeel € 475,--* of voor een cluster van twee dagdelen € 835,--*, inclusief arrangementskosten (o.a. koffie, thee, lunch en/of drankje). Bij meerdere deelnemers van dezelfde organisatie krijgt de tweede en volgende deelnemer een korting van 25%.

* Exclusief BTW en wijzigingen voorbehouden.

 

 

 

 

 

Kwaliteit

Wij hechten aan een hoge kwaliteit van onze dienstverlening en de mening van de deelnemers hierover. Daarom vindt er na afloop van iedere bijeenkomst een schriftelijke evaluatie plaats.

 

Algemene voorwaarden

Op deelname aan deze bijeenkomsten zijn het Privacy Statement en Algemene Voorwaarden van 2improve4U van toepassing. U kunt kennis hiervan nemen door naar Privacy Statement en Algemene Voorwaarden te gaan in het bovenmenu Informatie van deze website of hier te klikken op: Privacy Statement - Algemene Voorwaarden.  Desgewenst kunt u te allen tijde een gedrukt exemplaar hiervan gratis van ons ontvangen.

 

Aanmelden

Geïnteresseerd om deel te nemen aan deze Masterclass? Meldt u dan aan!

Om u aan te melden voor de Masterclass Effectieve Risicobeheersing kunt het Aanmeldformulier invullen en aan ons toezenden.

Voor meer informatie kunt u ons ook bellen op 0654 34 6067 of contact met ons opnemen.