ROBOTins®

robot interactie systemen

  

'creating robotic services for everyone' 

Wat wij willen bereiken

ROBOTins® wil de kwaliteit van werk en leven vergroten door het bewerkstelligen van de integratie van robottechnologie in de professionele- en persoonlijke omgeving. Als merkonafhankelijk ketenregisseur willen wij daarom onze relaties ontzorgen. in het ontwerp, de keuze, de realisatie en de instandhouding van robotsystemen in hun organisatie of privédomein met als doel om snel en doeltreffend het voor hen juiste robotsysteem te verkrijgen.

 

De integratie van robots verloopt echter traag door de beperkte snelheid van technologische ontwikkelingen en de moeizame adaptie van deze techniek in ons dagelijks leven. ROBOTins® wil dit proces versnellen door het ontwikkelen van integrale concepten, waarbij een optimale afstemming plaatsvindt tussen de stand van de techniek, werk/leefomgeving en gebruik.

 

ROBOTins® beoogt door de inzet van robotica-systemen: productie- en organisatieprocessen beter en kostenefficiënter te maken, de veiligheid van mensen en eigendommen te bewaken en het thuis blijven wonen van ouderen te vergemakkelijken.